Jul 12, 2008

வல்லினம் சிற்றிதழ்

வல்லினம் என்ற சிற்றிதழ் வருகிறது என்பது தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன். ஆனால் வாசித்ததில்லை. சென்ற வாரத்தில் கே.பாலமுருகன்**, சந்திக்க வந்திருந்த போது வல்லினம் இதழ் ஒன்றை கொடுத்தார்.

வல்லினம் மார்ச்-மே'2008 கவிதை சிறப்பிதழாக வந்திருக்கிறது.

வல்லினத்தில் தொடர்ச்சியாக இடமளிக்கப்படும் ஆக்கங்கள் பற்றி எனக்கு எந்த அறிவும் இல்லை என்பதால் அது பற்றி சொல்வதற்கில்லை. கையில் இருக்கும் இந்த இதழில் இடம் பெற்றிருக்கும் படைப்புகள் பற்றி எனக்கான சில கருத்துகள் உண்டு

தலையங்கத்திற்கு அடுத்து வரும் முதல் படைப்பு பா.அ.சிவத்தின் நேர்காணல். அவர்தான் வல்லினத்தின் துணை ஆசிரியர். ஆசிரிய‌ரின் ப‌டைப்பே இதழில் முக்கிய‌த்துவ‌த்துட‌ன் இட‌ம் பெறுவ‌து நெருட‌லாக‌ இருந்த‌தது. சில‌ க‌ருத்துக்க‌ள் க‌வ‌னிக்க‌ப்ப‌ட‌ வேண்டிய‌வை என்றாலும் இல‌க்கிய‌ முக்கிய‌த்துவ‌மான‌து இல்லை. எந்த‌வித‌மான‌ இய‌க்க‌ங்க‌ளுக்கும் தேவையில்லை போன்ற‌ இல‌க்கிய‌த்தில் ஏற்க‌ன‌வே பேச‌ப்ப‌ட்ட‌ விஷ‌ய‌ங்க‌ளால் நிரம்பியிருப்ப‌தாக‌ இருந்த‌து. சிற்றித‌ழ் நேர்காண‌ல்க‌ள், இடைநிலை/வெகுஜன‌ ஊடக‌ நேர்காண‌ல்க‌ளில் இருந்து வேறு புள்ளியில் இய‌ங்குவ‌தாக‌ உக்கிர‌த்த‌ன்மையுட‌ன், முக்கிய‌மான‌ ஒரு விவாத‌ப் பொருளை தீவிர‌மாக‌ அல‌சுவ‌தாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் என்று ந‌ம்புகிறேன்.
இந்த‌ நேர்காண‌ல் அப்ப‌டியில்லை.
க‌ட்டுரைக‌ளில் ந‌வீனின் நிக‌ழ்கால‌த்தின் குர‌ல், மஹாத்ம‌னின் இருண்ட‌ பாதை இர‌ண்டும் குறிப்பிட‌ வேண்டிய‌ க‌ட்டுரைக‌ள்.ரெ.கார்த்திகேசு எழுதியிருக்கும் தேவராஜூலு கவிதைகள் குறித்தான "என் பார்வையில்" கட்டுரையில் ரெ.கா, கவிதைகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறை கவனத்திற்குரியது.

ஜெய‌ந்தி ச‌ங்க‌ரின் சீன‌க்க‌விதைக‌ள் சிறு அறிமுக‌ம் சீன‌க் க‌விதைக‌ள் ப‌ற்றிய‌ முக்கிய‌மான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளை கோர்வையாக‌ த‌ரும் க‌ட்டுரை. ஆனால் மொழிபெய‌ர்ப்பு க‌விதைக‌ள் பெரும்பான்மையான‌ மொழிபெய‌ர்ப்புக்க‌விதைகளைப் போன்றே வ‌ற‌ட்சியாக‌ இருக்கின்ற‌ன‌. வாங் ப்யூ நாம் என்ற‌ ம‌லேசிய‌க் க‌விஞ‌ரின் க‌விதையின் மொழிபெய‌ர்ப்பு ச‌ராச‌ரிக்கும் மேலான‌ மொழிபெய‌ர்ப்பு. ம‌ற்ற‌ இரு க‌விதைக‌ளின் சொற்தேர்வும், க‌ட்ட‌மைப்பும் மோச‌மாக‌ இருக்கின்ற‌ன‌.

ல‌தாவின் க‌விதைக‌ள் என‌க்கு பிடித்திருந்த‌ன‌. "நாம்.இடையில்" என்ற‌ க‌விதையின் வ‌டிவ‌த்தில் முய‌ன்று பார்த்திருக்கும் புதுமையை பாராட்ட‌ வேண்டியிருக்கிற‌து. இக்க‌விதையின் முற்றுப்புள்ளிக‌ள் கொஞ்ச‌ம் அய‌ற்சியூட்ட‌க் கூடிய‌வை என்றாலும் சிற்றித‌ழ்களை இந்த‌ வ‌கையான‌ ப‌ரிசோத‌னை முய‌ற்சிக‌ளின் க‌ள‌மாக பயன்படுத்த வேண்டியது படைப்பாளிக்கு முக்கியம்.

கவிதைகளின் தேர்வு குறிப்பிடப்பட வேண்டும். பெரும்பான்மையான‌ கவிதைகள் மிக நன்றாக வந்திருக்கின்றன.

தோழி,பாலமுருகன்,சிவம்,தேவராஜன்,மஹாத்மன்,தேவராஜூலு, பூங்குழலி வீரன்,அகிலன்,லதா,கருணாகரன், பச்சைபாலன்,ம.நவீன், சந்துரு, பத்தாங்கட்டை பத்துமலை ஆகியோர் பங்களித்திருக்கிறார்கள். நிச்சயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய படைப்பாளிகள்.அது இவர்களின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை பொறுத்து இருக்கிறது. நிகழ் கவிதைகள் என்று ஐந்து கவிதைகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. நிகழ் என்பது கவிஞரின் பெயரா என்று தெரியவில்லை.

கட்டுரைகளில் நான் குறிப்பிட்ட கட்டுரைகளை தவிர்த்து இதழில் உள்ள கவிதைகள் குறித்தான பிற‌ கட்டுரைகள் யாவும் கவிதை வரிகளை உள்ளே நிரப்பி எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள். சிற்றிதழில் பிரசுரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லாதவை அவை.

லத்தீப் முகையதீன் என்ற மலேசியக் கவிஞரின் கவிதைகளை எம்.ஏ.நுஃமான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். இது இந்த இதழ் படைப்புகளில் உச்சகட்டம் என்பேன். "யார்தான் நம்புவார்கள்" என்ற ஒரு கவிதை.

அச்சத்தினால் இரவு கிழிக்கப்பட்ட பிறகு
விடிவு வரப்போகிறது என்பதை
யார்தான் நம்புவார்

சந்தேக நெருப்பினால்
உலகம் எரிந்து சாம்பலான பின்னர்
பூக்கள் மலரப்போகிறது என்பதை
யார்தான் நம்புவார்

துரோகத்தினால்
இதயம் மூழ்கடிக்கப்பட்ட பின்னர்
காதல் மலரப் போகிறது என்பதை
யார்தான் நம்புவார்.

இத‌ழை புர‌ட்டும் போது இத‌ழில் ப‌ங்க‌ளிப்ப‌வ‌ர்க‌ள் அல்ல‌து இத‌ழின் ஆக்க‌ம் குறித்த‌ பொருள‌ட‌க்க‌ம் இல்லை. இது ப‌டைப்புக்கு ம‌ட்டுமே முக்கிய‌த்துவ‌ம‌ளிப்ப‌து என்ற‌ ஆசிரிய‌ர் குழுவின் முடிவால் இருக்க‌லாம். அப்ப‌டியில்லையெனில் அடுத்த‌ இத‌ழில் ப‌ரிசீலிக்க‌லாம். இது குறிப்பிடும்ப‌டியான‌ குறையில்லை என்றாலும் 64 ப‌க்க‌ங்க‌ள் உள்ள‌ இத‌ழில் பொருள‌ட‌க்க‌ம் ஒரு தேவையானதாக இருக்கலாம்.

வடிவமைப்பும், அச்சாக்கமும் மிக நேர்த்தியாக அமைந்திருக்கும் இந்த ஒரு அம்சத்தில் சிற்றிதழுக்கான இலக்கணத்தை மீறியிருக்கிறது.

ம‌லேசியாவின் தீவிர‌ இல‌க்கிய‌ம் த‌மிழக‌த்தில் க‌வ‌னிக்க‌ப்ப‌டுவ‌தில்லை என்ற‌ ந‌வீனின் வ‌ருத்த‌த்தை முந்தைய‌ க‌ட்டுரையொன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ம‌லேசியாவில் மிக‌த் தீவிர‌மான‌ இல‌க்கிய‌ க‌ள‌ப்ப‌ணிக‌ள் எவ்வாறிருக்கின்றன என்பது குறித்த ஐயம் எனக்கு இருக்கிற‌து. மிக‌ முக்கிய‌மான‌ புத்த‌க‌ங்க‌ள் வாசிப்பு, அது குறித்தான‌ விவாத‌ங்க‌ள், த‌ற்கால‌ இல‌க்கிய‌ப் போக்கின் மீதான‌ க‌வ‌ன‌ம் போன்ற‌ விஷ‌ய‌ங்க‌ளை இத‌ழ்க‌ளைத் த‌விர்த்து க‌ருத்த‌ர‌ங்குக‌ள், விவாத‌ அர‌ங்குக‌ள், வாச‌க‌ர் வ‌ட்ட‌ம் மூலமாக தீவிர‌மாக‌ முன்னெடுக்க‌ வேண்டிய‌ அவ‌சிய‌மிருப்ப‌தாக‌ உணர்கிறன். கோலால‌ம்பூர் தாண்டிய‌ இந்த‌ இய‌க்க‌ம் ம‌லேசியா முழுவ‌துமாக‌ செயல்ப‌டுவ‌தும் அவ‌சிய‌ம். வ‌ல்லின‌ம் இத‌ற்கான‌ ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளில் இய‌ங்க‌லாம். இத‌ழுக்கு அவ‌ர்க‌ள் எடுத்திருக்கும் சிர‌த்தை, அத‌ற்கான‌ த‌குதி அவ‌ர்க‌ளுக்கு இருப்ப‌தாக‌வே உணர்த்துகிற‌து.

Contact: na_vin82@yahoo.com.sg/ Phone: 006-016-3194522

****************************

** பாலமுருகன் மிக தீவிரமாக இலக்கியத் தளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மலேசிய சிறுகதை எழுத்தாளர். அநங்கம் என்னும் சிற்றிதழை நடத்துகிறார். அவரைப் பற்றி விரைவில் எழுதுகிறேன்.

நாமம் என்ற ஒரு சொல்.

நாமம் என்ற சொல் முதல் மூன்று வரிகளில் இருந்தால் தமிழ்மணத்தில் திரட்டப்படாது என்று சொல்கிறார்களே அப்படியா?

விலக்கப்பட்ட வார்த்தைகள், ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வார்த்தைகள் என்ற பட்டியல் தயாரிப்பதற்கு ஏதேனும் அளவுகோல் இருக்கிறதா? நாமம் என்பதை நாமம் என்று சொல்லாமல் எப்படிச் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்? பெண்ணிய மொழிகளிலும், தலித்திய மொழிகளிலும் உள்ள வீச்சிற்கு அடிப்படைக் காரணமே அந்த மொழியின் கட்டமைப்புதான் என்றால் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள் தானே?

எந்தச் சொல்லையும் யாரும் விலக்கி வைக்க வேண்டியதில்லை. கால ஓட்டத்தில் உதிரக் கூடிய யாவும் உதிரப் போகின்றன. நாம் யார் எல்லாவற்றையும் முடிவு செய்வதற்கு? புறநானூற்றிலும் முந்தைய இலக்கியப்படைப்புகளிலும் இருந்த எத்தனை சொற்கள் இன்றைக்கு புழக்கத்தில் இருக்கின்றன?

சொற்கள் மட்டுமில்லை. கலாச்சாரத்தின் எந்தக் கூறும் இப்படித்தான் அமைய வேண்டும் என்று கட்டமைக்கும் உரிமை யாருக்கும் இல்லை. தமிழ்மணத்தில் சூடான இடுகை என்பதே ஒரு பொதுஜன ஊடகத்தின் மலிவான விளம்பர யுக்தி. அந்த யுக்திக்கு தக்கவாறு தமிழ்மணத்தில் இயங்கும் படைப்பாளியை வளையச் சொல்வது ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதில்லை.

நீங்க‌ள் சொல்வ‌து போல‌ த‌மிழ்ம‌ண‌ம் இலாப‌ நோக்கின்றி செய‌ல்படும் த‌ள‌ம் அத‌ன் முடிவுக‌ள் இப்ப‌டித்தான் இருக்க‌ வேண்டும் என்று வ‌ழிகாட்ட‌ வேண்டிய‌ அவ‌சிய‌ம் இல்லை என்று. ந‌ன்றி. வேறு என்ன‌ சொல்ல‌ முடியும் எங்க‌ளால்?

Jul 9, 2008

சில உதவாக்கரை குறிப்புகள்

இந்தக் கட்டுரையை எப்படித் துவங்குவது என்று தெரியவில்லை என்பது பழைய ஸ்டைலாக இருக்கிறது. சொல்வதற்கான சில விஷயங்கள் தொண்டைக்குழி வரை அடைத்துக் கிடக்கலாம். அதே சமயத்தில் எதைச் சொல்லப் போகிறோம் எந்த வரிசையில் சொல்லப் போகிறோம் என்று தெரியாத சமயங்களில் இந்த பழைய வரியோடு ஆரம்பிக்கலாம். நானே குழப்பமாக இருக்கும் போது நான் சொல்வதை கேட்கும் தண்டனை இந்தக் கட்டுரையின் முற்றுப்புள்ளி வரை நகர்பவருக்கு கிடைப்பதை நினைத்தால் இதோடு நிறுத்திக் கொள்வது உத்தமம்.
___

இந்த‌ பினாங் ந‌க‌ர‌த்திற்கு வ‌ந்து ஒரு மாத‌ம் ஆகிற‌து. ஒரு ப‌ட்டாம் பூச்சியொன்று த‌னித்து ப‌ற‌ந்து கொண்டிருக்கும் போது அத‌ற்கென்று சோக‌ம் இருக்கும் என்ப‌தை நினைத்திருப்பேனா என்று தெரிய‌வில்லை. இந்த‌ பினாங் ந‌க‌ர‌த்தின் நெருக்க‌டியில்லாத‌ போக்குவ‌ர‌த்தும், அக‌ண்ட‌ சாலைக‌ளும் ஒரு வ‌ன‌த்தையொத்திருக்கின்ற‌ன‌. ஒரு ம‌ழை பெய்து கொண்டிருக்கும் இர‌வில், இருப‌த்தேழு வ‌ருட‌ங்க‌ளில் முத‌ன் முறையாக நான் அவ‌ச‌ர‌ வாழ்விய‌ல் முறைக்கு இய‌ந்திர‌மாக‌ மாறியிருப்ப‌தை உண‌ர‌ முடிகிற‌து. எந்த‌த் திக்குமில்லாம‌ல் காற்றில் அலைவுறும் ப‌ட்டாம்பூச்சியாக‌ என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இது ஒரு சுய‌ ப‌ச்சாதாப‌ம்.

காட்டுமன்னார் கோவிலில் இன்று ந‌ட‌க்கும் த‌ன் அண்ண‌னின் திரும‌ண‌த்திற்கு போக‌ முடியாம‌ல் ஒரு நாள் விடுப்பில் சென்று பினாங் நகரில் அழுது கொண்டிருக்கும் ராஜ‌ப்பாவை நினைத்து கொஞ்ச‌ம் ப‌ரிதாப‌ம் கொள்கிறேன். அவ‌ர‌து நிலையை எந்த‌வித‌த்திலும் மாற்றிவிட‌ முடியாம‌ல் நானாக‌ என்னை ம‌னிதாபிமான‌ம் மிக்க‌வ‌னாக‌ க‌ருதிக் கொள்ளும் பாசாங்கு.

அலுவ‌ல‌க‌ம் முடித்து வ‌ரும் போது ஒரு பெரும் பாறை த‌லை மீது அழுந்திக் கொண்டிருக்கிற‌து.நாளை மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளின் சுமை. இது ஒரு போதையை ஒத்திருப்ப‌தாக‌ நினைத்து என்னை ஆறுத‌ல் ப‌டுத்திக் கொள்ள‌ வேண்டும். இல்லையென்றால் இது என்னை எப்ப‌டி வேண்டுமானாலும் த‌க‌ர்த்துவிட‌ முடியும்.

இப்ப‌டி பாசாங்குக‌ளாலும் போலி பாவ‌னைக‌ளாலும் என்னைச் சுற்றிலும் வ‌லை பின்னிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த‌ச் சில‌ந்தி வ‌லையின் பின்ன‌ல் மிக‌ வேக‌மாக‌ இருக்கிற‌து. நான் என்னை சிக்க‌ வைத்துக் கொள்ளாம‌ல் ந‌க‌ர்ந்து கொண்டேயிருக்க‌ வேண்டும்.
____

ப‌டைப்பாளி என்ற‌ சொல் குறித்தான‌ விவாத‌ம் ஒன்று தொட‌ங்கிய‌து. ந‌ம‌க்கு தெரியாத‌ வ‌ய‌தில் புக‌ழ் மீதான‌ ஆசையில் எழுத‌ ஆர‌ம்பித்து அந்த‌ புக‌ழின் போதையில் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறோம். எந்தவிதமான‌ எழுத்தையும் வாசிப்ப‌த‌ற்காக‌ ஒருவன் இருந்து கொண்டிருப்பான். நூறு ச‌த‌வீத‌ம் இந்த‌ உல‌கினால் நிராக‌ரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ எழுத்து என்ற‌ எதுவுமே இருக்க‌ முடியாது. ஒரு த‌னி ம‌னித‌ன் வேண்டுமானால் ஒரு எழுத்தை முற்றாக‌ நிராக‌ரித்திருக்க‌லாம். அருகில் இருப்ப‌வ‌ன் அதே எழுத்தை கொண்டாடிக் கொண்டிருப்பான்.

இந்த‌க் கொண்டாட்ட‌த்தின் ம‌ய‌க்க‌ம் உருவாக்கும் பாசாங்கு "ப‌டைப்பாளி".
தோலுரித்துப் பார்த்தால் ஒன்றுமில்லாத‌ பிம்ப‌ம் அது.

த‌ன் காலில் இருந்து உதிரும் ம‌க‌ர‌ந்த‌த் தூளின் மீதான எந்த‌வித‌மான‌ க‌வ‌ன‌மும் இல்லாத‌ ப‌ட்டாம்பூச்சியாக‌ இருப்ப‌வ‌னை ம‌ட்டுமே ப‌டைப்பாளி என‌லாம். த‌ன் படைப்புகளின் மீதும் தன் பெயரின் மீதும் க‌வன‌த்தை க‌ட்ட‌மைக்க‌ எத்த‌னை வித‌மான‌ அர‌சிய‌ல் நிக‌ழ்த்த‌ வேண்டியிருக்கிற‌து.
__

உயிர் எழுத்து, ஜூலை இத‌ழில் வ‌ந்த‌ க‌ட்டுரை(ஒரு தும்பி அலைந்து கொண்டிருக்கிற‌து) குறித்தான இர‌ண்டு முக்கிய‌மான‌ எதிர்வினைக‌ள் ஒன்று க‌லாப்ரியாவிட‌மிருந்தும் ம‌ற்றொன்று பாவ‌ண்ண‌னிட‌ம் இருந்தும்.

மிக‌ வெறுமையான‌ ம‌ன‌தோடு திரியும் க‌ண‌த்தில் வ‌ந்த‌ இர‌ண்டு எதிர்வினைக‌ளும் த‌மிழின் முக்கியமான‌ ப‌டைப்பாளுமைக‌ளிட‌ம் இருந்து வ‌ந்திருக்கிற‌து. பாவ‌ண்ண‌னுக்கு அனுப்பிய‌ ப‌திலில் "காலை நேர‌ ஏறுவெயிலில் அலைந்து வ‌ந்த‌வ‌னுக்கு க‌ம்ம‌ங்கூழ் கிடைத்த‌து போன்றிருக்கிற‌து" என்று அனுப்பினேன். ப‌ழமையான‌ உவ‌மைதான் என்றாலும் ச‌ரியாக‌ பொருந்துகிற‌து.
__

இந்த‌ நாட்க‌ளில் ச‌மூக‌ம் சார்ந்து ப‌தினாறு வ‌ய‌க‌ளில் எழும் கோப‌ம், வெறி போன்ற‌ உண‌ர்வுக‌ளும், சுய‌ம் சார்ந்து எழும் அதீத‌ காம‌ம், குரூர‌ம் போன்ற‌ உண‌ர்வுக‌ளும் ம‌ழுங்கி மென்ப‌ற்றுத‌லுக்காக‌ ம‌ன‌ம் திரிந்து கொண்டிருக்கிற‌து. வீட்டில் பெண்பார்ப்ப‌தாக‌ச் சொல்கிறார்க‌ள்.
____

Jul 6, 2008

ஒரு தும்பி அலைந்து கொண்டிருக்கிறது

உயிர் எழுத்து ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்கிறது.

ஹைதராபாத்தில் எனது அலுவலகம் நகர எல்லைக்கு வெளிப்புறமாக மாற்றப்பட்டதில் இருந்து மாதத் துவக்கத்தில் வரும் முதல் இதழாக உயிர் எழுத்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக மதிய நேரத்தில் வரும் தபாலை கையொப்பமிட்டு வாங்கியவுடன் அலுவலகத்தில் அவசரஅவசரமாக கவிதைகளை ஒரு புரட்டு புரட்டுவது என்பது தூக்கத்தில் இருப்பவன் சூடாக மசால் டீ குடித்து தெளிவாவது போல.

உயிர் எழுத்தில் கதை, கட்டுரைகளுக்கு இணையாக கவிதைகளுக்கு இடம் இருந்து வந்திருக்கிறது. இதுவரை வந்திருக்கும் இதழ்களை மொத்தமாக பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு இதழிலும் பத்துக்கும் குறையாத கவிஞர்களும், சராசரியாக இருபதுக்கும் அதிகமான கவிதைகளும் இடம் பெறுகின்றன. இதுவ‌ரை அறிய‌ப்ப‌டாத‌ த‌மிழின் இள‌ம் க‌விஞ‌ர்க‌ளுக்கு உயிர் எழுத்து அமைத்துக் கொடுத்திருக்கும் இட‌ம் முக்கிய‌மானது.

சுதிர் செந்திலிட‌ம் ஒரு முறை ய‌தேச்சையாக‌ ஒரே இத‌ழில் ப‌த்துக் க‌விஞ‌ர்க‌ள் இட‌ம் பெறுவ‌து என்ப‌து த‌னிப்ப‌ட்ட‌ க‌விஞ‌ன் க‌வ‌ன‌ம் பெறாம‌ல் போவ‌த‌ற்கான‌ வாய்ப்பாக அமைந்துவிடலாம் என்றேன். அத‌ற்கு அவ‌ர் உயிர் எழுத்து பிரசுரம் ஆகும் கவிதைகளுக்கு ம‌திப்பெண் இடுவ‌தை விரும்ப‌வில்லை. இன்றைய‌ சூழ‌லில் க‌விஞ‌ன் இய‌ங்குவ‌த‌ற்கான‌ 'பிளாட்பார்ம்' தேவைப்ப‌டுகிறது. அதை உயிர் எழுத்து அமைத்துத் த‌ரும் என்றார்.

அந்த‌ப் ப‌தில் என‌க்கு அப்பொழுது திருப்திய‌ளிக்க‌வில்லை. வேறொரு ந‌ண்ப‌ர் பிறிதொரு ச‌ம‌ய‌த்தில் ஐம்ப‌து க‌விதைக‌ளுக்குள்ளும் ந‌ல்ல‌ க‌விதையும் ந‌ல்ல‌ க‌விஞ‌னும் அடையாள‌ம் காண‌ப்ப‌டுவார்க‌ள் என்றார். இது ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியதான கூற்று. இந்த‌க் கூற்றினை முன்ன‌வ‌ரின் கூற்றோடு பொருத்திக் கொள்ள‌ முடிகிற‌து.

இன்றைய‌ த‌மிழ்க் க‌விதையில்- மேற்கொள்ளப்படும் ப‌ரீட்சார்த்த‌ முய‌ற்சிக‌ளுக்கும், கவிஞனின் தொட‌ர்ச்சியான‌ இய‌க்க‌த்திற்கும் இட‌ம் தேவைப்ப‌டுகிற‌து. ஆனால் தமிழில் இந்தவிதமான முயற்சிகள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கின்றன.

வேறு எந்த‌ ஊட‌கத்திலும்- நான் குறிப்பாக‌ சொல்ல‌ விரும்புவ‌து இணைய‌ ஊட‌கம்,க‌விதை வ‌ருவ‌தை விட‌வும், இத‌ழ்க‌ளில்- இல‌க்கிய‌ முக்கிய‌த்துவ‌ம் வாய்ந்த‌ இத‌ழ்க‌ளில் அச்சு வ‌டிவ‌த்தில் த‌ன‌து க‌விதை வெளியாவ‌து க‌விஞ‌னுக்கு உற்சாக‌மூட்ட‌க் கூடிய‌தாக‌ இருக்கிற‌து. இந்த‌ உற்சாக‌த்தை, வெகுவான கவிஞர்களுக்கு, வெளியாகியிருக்கும் உயிர் எழுத்தின் ப‌ன்னிரெண்டு இத‌ழ்க‌ளும் அளித்து வ‌ந்திருக்கின்ற‌ன.

(2)

ஒரு வாச‌க‌னாக‌, வாசிக்கும் போது என‌க்குள் அதிர்ச்சியையோ, ச‌ந்தோஷ‌த்தையோ, துக்க‌த்தையோ,கேவ‌ல் அல்ல‌து விசும்ப‌லையோ அது எதுவாக‌ இருப்பினும் அதை ச‌ற்றே ஆழ‌மாக‌ உண்டாக்கிய‌ சில‌ க‌விதைக‌ளை ம‌றுவாசிப்பு செய்து கொள்வ‌து இக்கட்டுரையின் நோக்க‌மாக‌ இருக்கிற‌து.

க‌விதையில் அங்கததத்தை கொண்டுவ‌ருவ‌து என்ப‌தை ச‌ற்று க‌டின‌மான‌ அம்சமாக‌ உணர்கிறேன். க‌விதையில் துக்க‌த்தை, த‌ன் துயர‌த்தை, புல‌ம்ப‌லை சொல்வ‌து சுல‌ப‌மான‌து. அந்தச் சுலபத்தில் ச‌ற்று சிக்க‌ல் என்ப‌து "நாவ‌ல்டி" எனப்ப‌டும் உண்மைத்த‌ன்மையோடு க‌விதையை வெளிப்ப‌டுத்துவ‌து.இந்த‌ Novelty இல்லாத‌தால்தான் பெரும்பாலான‌ துக்க‌த்தைப் பாடும் க‌விதைக‌ள் வ‌ற‌ட்சித் த‌ன்மையுடைய‌தாக‌ இருக்கின்ற‌ன.

தமிழ் மனம் மிகைப்படுத்துதலில் துவண்டு கொண்டிருக்கும் மனம். தன் எந்தவிதமான‌ உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தவும் மிகைப்படுத்தும் நடிப்பினை நாடிச் செல்கிறது. இந்த நடிப்பு படைப்புகளில் வெளிப்படும் போது அதன் மொத்தச் சாயத்தையும் நுட்பமான வாசகன் வெளுக்கச் செய்து நிராகரிப்பான்.

அங்க‌தத்தில் ந‌டிப்ப‌த‌ற்கான‌ அவ‌சிய‌ம் அதிக‌ம் இல்லாம‌ல் இருப்ப‌தால் அவை சிறப்பாக‌ வெளிப்ப‌டுவ‌த‌ற்கான‌ வாய்ப்புக‌ள் அதிக‌ம்.ஆனால் எதை அங்க‌தமாக‌ச் சொல்ல‌ப் போகிறோம் என்ப‌தும், சொல்ல‌ப்ப‌டும் முறையை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் சிர‌மம் இருக்கிற‌து.

இசையின் "கிரீட‌ங்க‌ளை ம‌ட்டும் தாங்கும் த‌லைக்கார‌ன்" (ஜூலை 2007) மேலோட்ட‌மாக‌ அங்க‌த‌ம் தொனிக்கும் க‌விதை என்றாலும், வ‌லிய‌ அதிகார‌ மைய‌த்தை த‌க‌ர்க்கப்ப‌த‌ற்கான‌ கேள்வியை த‌ன்னுள் கொண்டிருக்கும் க‌விதையாக, ச‌ராச‌ரி ம‌னித‌ வாழ்வின் அப‌த்த‌த்தை ப‌ற்றி பேசும் கவிதையாக இருக்கிறது. நுண்ணதிகாரங்கள் நம் நகங்களுக்குள் ஊசியைச் செலுத்திக் கொண்டேயிருக்கின்றன. அதிகாரப் புகை சூழ்ந்திருக்கும் இவர்களின் பாவனைகளையும் ஆட்ட‌ங்களையும் ஒவ்வொருவரும் எதிர் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்த‌ ஆட்ட‌த்தை, அதிகாரத்தை அப்ப‌ட்ட‌மாக‌ பேசும் க‌விதை இது.

க.ஜான‌கிராம‌ன் தன் க‌விதைக‌ளில் இய‌ல்பாக‌ அங்க‌த‌த்தை சொல்லிச் செல்லும் க‌விஞ‌ர். அவ‌ரின் "விளையாட்டு"(ஜூலை 2007) க‌விதையை எதிர்பாராத மழை பெய்த ஞாயிற்றுக் கிழமையின் மாலையில் ஒரு பூங்காவில் ப‌டித்துவிட்டு கொஞ்ச‌ நேர‌ம் த‌னியாக‌ சிரித்துக் கொண்டிருந்தேன்.

ராணிதில‌க்கின் க‌விதைக‌ள், இய‌ல்பான‌ காட்சிய‌மைப்பினூடாக‌வோ அல்ல‌து கூற்றுக‌ளினூடாக‌வோ சென்று வாசகனுக்குள் பெரும் திடுக்கிட‌லை உருவாக்கக் கூடிய‌வை. த‌மிழின் வ‌ச‌ன‌க‌விதைகளில் அவ‌ர் செய்து பார்க்கும் சோத‌னை முய‌ற்சிக‌ளின் மீது என‌க்கு பெரும் ஈர்ப்பு இருக்கிற‌து. "ஒரு செடியிட‌ம் ம‌ன்றாடுதல்"(ஜூலை,2007) க‌விதையில் நான் பெற்ற திடுக்கிடச் செய்யும் வாசிப்ப‌னுப‌வ‌ம் ம‌ற‌க்க‌விய‌லாத‌தாக‌ இருக்கிற‌து.

தொட‌ர்ச்சியாக‌ க‌விதை,சிறுக‌தை என‌ இய‌ங்கிக் கொண்டிருக்கும் எஸ்.செந்தில்குமாரின் க‌விதைக‌ளில் இருக்கும் கதையம்சத்தில் என‌க்கு விருப்பம் அதிகம்.

சாமிக‌ளுக்கு வ‌ண‌க்க‌ம். க‌தையில் க‌விதையிருக்க‌லாமா? க‌விதையில் க‌தை இருக்க‌லாமா? என்னும் ச‌ண்டைக்குள் என்னை இழுத்து மிதிக்க‌ வேண்டாம். இது என‌க்கு பிடித்திருக்கிற‌து.

அக்டோப‌ர் 2007 இத‌ழில் வெளியான‌ இவரது "ஒரு ப‌ழ‌த்தைப் போல‌" க‌விதை, சூரிய‌னை ப‌ற‌வை கொத்தி எடுத்துச் சென்றுவிடும் க‌விதை.

இது போன்ற வினோத காட்சிய‌மைப்புக‌ளை விசுவல் மீடியா எனப்படும் காட்சி ஊடகங்களில் இன்றைய தேதிதகளில் காண முடிகிறது. கவித்துவமான காட்சியமைப்புகளை அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நெருக்குதலை உண்டாக்கிக் கொண்டேயிருக்கிறது. படைப்புகளில் முயன்று பார்க்கப்பட்ட மேஜிகல் ரியலிசம், சர்ரியலிசம் போன்ற‌ பல்வேறு உத்திகளும் அழகியல் இயக்கங்களும் தற்போது காட்சி ஊடகங்களிலும் தங்களை நிர்மாணித்துக் கொள்கின்றன.

செந்தில்குமாரின் இந்தக் கவிதை வாசகனை குழப்பச் செய்வதில்லை. மாறாக எளிமையான‌ தன்வ‌டிவ‌மைப்பில் ஒரு குறுங்கதையை கொண்டு வருகிறது. இந்த நேர்த்தி இந்த‌க் க‌விதைக்கான‌ த‌னி இட‌த்தை உறுதிப்ப‌டுத்துகிற‌து.

மார்ச் 2008 இத‌ழில் வெளியான‌ க‌.அம்ச‌ப்பிரியாவின் "நூல‌க‌ ஆணைக் குழுவின் முத‌ல் ப‌க்க‌த்தில் வ‌சிக்கும் க‌விஞ‌ன்" என்ற‌ க‌விதையும் அத‌ன் வ‌டிவ‌மைப்பில் க‌விஞ‌ன் முய‌ன்றிருக்கும் வித்தியாச‌த்திற்காக‌ என‌க்குப் பிடித்திருக்கிற‌து.

வாச‌க‌னை க‌விதைக்குள் வ‌ர‌ச் செய்ய‌ கைக்கொள்ள‌ வேண்டிய‌ பிர‌ய‌த்த‌னத்தை க‌விஞ‌ன் மேற்கொள்ள‌ வேண்டிய‌தில்லை என்ற‌ கூற்றில் என‌க்கு ஒப்புத‌லில்லை. ந‌ல்ல‌ க‌விதை தானே எழுதிக்கொள்ளும் என்பதான 'பழைய சரக்கிற்கும்' இத‌ற்கும் பெரிய‌ வித்தியாச‌மில்லை. வாசகனை தன் கவிதைக்குள் கொண்டு வரும் பொறுப்பு கவிஞனுக்கே உரித்தானது என்பேன்.

அந்த வகையில் கவிஞர்கள் கவிதையின் வடிமைப்பு உத்திகளில் உருவாக்கும் மாற்றங்களில் வாசகனை கவிதைக்குள் கொண்டு வர முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

(3)

க‌ட‌வுளை எந்த‌ வ‌டிவ‌த்திலும் க‌விதைக்குள் பொருத்திவிடுவ‌து க‌விதையை ப‌டிப்ப‌த‌ற்கு உற்சாக‌மாக‌ இருக்கிற‌து. க‌ட‌வுள் மது அருந்துவதிலிருந்து, க‌ஞ்சா போதையில் சாலையோர‌ம் வீழ்ந்து கிட‌ப்ப‌து வ‌ரை க‌ட‌வுளின் சாமானிய‌ முக‌ங்க‌ள் ச‌லிப்பு உண்டாக்காத‌வை. அவை நம்மை ஈர்க்க கூடிய முகங்களாக இருக்கின்றன. நம் படிமங்களை, மனத் தொன்மங்களை சிதைத்து கடவுளை நம்மோடு உலவச் செய்வதில் கவிஞனுக்கு கிடைக்கும் திருப்தி வேறொரு வடிவத்தில் வாசகனுக்கும் கிடைக்கிறது.

மார்ச்'2008 இத‌ழில் கோசின்ரா, தூர‌ன் குணா க‌ட‌வுளை வைத்து எழுதியிருந்த‌ க‌விதைக‌ள் குறிப்பிட‌ப் ப‌ட‌ வேண்டிய‌வை. குறிப்பாக கோசின்ராவின் க‌ட‌வுளை கல்லால் அடித்துக் "கொல்வ‌த‌ற்கான‌ ஆணை".

ஜனவரி'2008 இதழில் ஆதவன் தீட்சண்யா எழுதியிருந்த "அப்ரூவராகிய கடவுளும் அபயமளித்த நந்தனும்" என்ற கவிதையில் கடவுள் இடம்பெறுகிறார். முந்தைய கவிதைகளில் இருந்து வித்தியாசமான தளத்தில் இக்கவிதையில் கடவுள் இருக்கிறார்.

மார்ச்'2008 பொன்.இள‌வேனில் எழுதிய "இன்றைய‌ கிழ‌மை" க‌விதை சோப்பு குமிழியொன்றை ஒத்திருக்கிறது. இந்தக் கவிதை த‌ன‌து பாதத்தை எந்த தளத்தின் மீதும் ஊன்றவில்லை. அது மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. கவிதையின் பொருள் பற்றிய கவனம் எனக்கு இல்லை. கவிதை கொண்டிருக்கும் அந்த‌ர‌த்த‌ன்மை அளிக்கும் வாசிகப்ப‌னுப‌வமே அத‌ன் சிற‌ப்ப‌ம்ச‌ம்.

அக்டோபர் 2007 இத‌ழில் வெளியான‌ த‌யாநிதியின் "நீரிழிவு மைய‌ப் ப‌க‌ற்பொழுதின் காட்சிக‌ள்" காட்சிக‌ளை எவ்வித‌மான‌ த‌ன்முனைப்பும் இல்லாம‌ல் இலாவ‌க‌மாக‌ வெளிப்ப‌டுத்திக் கொண்டிருந்த‌து‍ ‍- க‌டைசி நான்கு வ‌ரிக‌ள் வ‌ரை. க‌டைசி நான்கு வ‌ரிக‌ளில் அமைந்துவிட்ட‌ ஒரு வித‌ நாட‌கீய‌த்த‌ன்மை, க‌விதையை கீழே எறிந்த‌ பிர‌மையை உருவாக்கிய‌து.

ராஜா ச‌ந்திர‌சேக‌ரின் "சுதந்திரம்"(பிப்ர‌வ‌ரி 2008). இங்கு இய‌ல்பான உண்மை ஒன்று க‌விதையின் விர‌ல்க‌ளைப் ப‌ற்றிகொண்டு ம‌ன‌திற்குள் சுற்ற‌ ஆர‌ம்பிக்கிற‌து.

இந்த‌ உல‌கின் பிர‌ம்மாண்ட‌த்தில் இருண்மையோ அல்லது,இருளோ எங்கும் வியாபித்திருக்கிற‌து. ப‌டைப்பாளி என்பவன் விள‌க்கை ஏந்திக் கொண்டு உண்மையைத் தேடி அலைப‌வ‌னாக‌ இருக்கிறான். அவ‌ன் உண்மையை அடையாள‌ம் காண்கிறான் அல்ல‌து இருளின் மீது சிறு வெளிச்ச‌த்தை வீச‌ச் செய்து வாச‌க‌னை உண்மையைக் க‌ண்ட‌றிய‌ச் சொல்கிறான். இக்க‌விதையில் க‌விஞ‌ன் நேர‌டியாக‌ உண்மையைச் சொல்லிவிடுகிறான். மிக‌க் க‌ச்சிதமாக‌ அமைந்த‌ க‌விதை என்று இத‌னைச் சொல்வேன்.

இந்தச் சில கவிதைகளைத் த‌விர்த்து இற‌க்கை ராச‌மைந்த‌னின் "அவ‌ன்",(டிசம்பர் 2007) ய‌வ‌னிகா ஸ்ரீராமின் "இர‌த்த‌ ருசியும் க‌ர‌ப்பான் பூச்சியும்"(டிச‌ம்ப‌ர்'2007), சுதிர் செந்திலின் ம‌ர‌ண‌ம் ப‌ற்றிய‌ ஏழு க‌விதைக‌ளில் ஏழாவ‌து க‌விதை(பிப்ரவரி 2008), ல‌க்ஷ்மி ம‌ணிவ‌ண்ண‌னின் "ஆண் துற‌வி"(பிப்ர‌வ‌ரி 2008), இள‌ங்கோ கிருஷ்ண‌னின் "ஒரு பாறாங்க‌ல்லை நேசிப்ப‌து ப‌ற்றி"(ந‌வ‌ம்ப‌ர் 2007), அனிதாவின் "யாருமற்ற விடியல்" (பிப்ரவரி 2008), எஸ்.தேன்மொழியின் "ப‌ருவ‌ம்"(அக்டோப‌ர் 2007).இவ்வாறு எழுதிக் கொண்டு செல்வ‌து ப‌ட்டிய‌லாகிவிடலாம்.

மிக முக்கியமான கவிதைகள் நிறைய இருக்கின்றன.

எதிர்மறை விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புள்ள கவிதைகள் குறித்தான வினா எழும் போது அந்த வகையான கவிதைகள் உயிர் எழுத்தில் இருப்பதையும் ஒத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் அவற்றைக் குறிப்பிட நான் விரும்பவில்லை. அதற்கான காரணங்களில் முக்கியமான ஒன்று, இந்தக் கட்டுரை முதலிலேயே குறிப்பிட்டது போல வாசக மனதில் நிலைத்து நிற்கும் கவிதைகளை பற்றியது.

தேவதச்சன் என்னிடம் ஒரு முறை கேட்டார். உன் கவிதைகளுக்கான உத்வேகமான எதிர்வினைகள் எத்தனை இதுவரை எதிர்கொண்டிருக்கிறாய் என. என்னிடம் பதில் இல்லை. அவரே சொன்னார். கவிதைகள் மெளனமானவை. அவை எதிர்வினைகளை எதிர்பார்ப்பதில்லை. எழுதப்பட்ட நாளிலிருந்து பத்து வருடங்கள் அல்லது பதினைந்து வருடங்கள் கழித்து கவிதையின் ஒரு வரியை ஒரு வாசகன் சுட்டிக் காட்டக் கூடும். அதுதான் அந்தக் கவிதையின் வெற்றியாக இருக்கும் என்று.

இந்த வகையான கவிதைகள் உயிர் எழுத்தில் தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றன என்பதைச் சொல்ல முடியும்.

(4)

ப‌ன்னிரெண்டு இத‌ழ்க‌ளில் இத்த‌னை க‌விஞ‌ர்க‌ள் ப‌ங்கேற்றிருப்ப‌து மிக முக்கியமான ஒன்று. க‌ல்யாண்ஜி, க‌லாப்ரியா தொட‌ங்கி புதிதாக‌ எழுத‌வ‌ரும் க‌விஞ‌ர்க‌ள் வ‌ரை வெவ்வேறு த‌ள‌ங்க‌ளில் இய‌ங்கும் க‌விஞ‌ர்க‌ளுக்கான‌ இட‌ம் அளிக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கிற‌து.

உயிர் எழுத்தின் முக்கியமான செயல்பாடுகளாக இன்றைய‌ க‌விஞ‌னின் ப‌ல்வேறு ம‌ன‌வோட்டங்க‌ளை வாச‌க‌ வ‌ட்ட‌த்தில் முன் வைத்த‌து, சில‌ முக்கிய‌மான‌ மொழிபெய‌ர்ப்புக‌ளை தொட‌ர்ச்சியாக‌ வெளியிட்ட‌து குறிப்பாக‌ ஷ்யாம் சுதாக‌ரின் மலையாள‌க் க‌விதைக‌ள்(ஜ‌ன‌வ‌ரி 2008), த‌மிழின் முக்கிய‌மான‌ ச‌மகால‌ ஆளுமைக‌ள் வ‌ரிசையில் க‌விதையில் த‌ன‌க்கென‌ இட‌ம் ப‌தித்திருக்கும் தேவ‌தேவன், ஆதவன் தீட்சண்யா ஆகியோரின் படத்தை முக‌ப்பு அட்டையில் பிர‌சுரித்து ம‌ரியாதை செய்த‌து போன்றவற்றை குறிப்பிட‌ விரும்புகிறேன்.

ப‌டைப்புக‌ள் எவ்வித‌ அடையாள‌ங்க‌ளுக்குள்ளும் வ‌ர‌ வேண்டிய‌ அவ‌சிய‌மில்லை என்ற‌ போதிலும் மொத்த‌மான‌ பார்வையில் த‌லித்திய‌ம், பெண்ணியம் போன்ற‌‌ வ‌கைப்பாடுகளில் க‌விதைக‌ள் அமையாத‌து என்பதனை குறையாக‌ச் சொல்ல முடியும்.ஒரு குறிப்பிட்ட‌ இய‌க்க‌த்தை ம‌ட்டுமே மிக‌ உத்வேக‌த்துட‌ன் முன்னெடுக்கும் ப‌ணியை சிற்றித‌ழ்க‌ள் மேற்கொள்ளும் போது, ப‌ர‌வலான் செய‌ல்பாடுக‌ளுக்கும் சில‌ திட்ட‌வ‌ட்ட‌மான‌ இய‌க்க‌ங்க‌ளுக்கும் இட‌ம் அமைக்க‌ வேண்டிய‌ பொறுப்பு இடைநிலை இத‌ழ்க‌ளுக்கு இருக்கிற‌து.

க‌விதைக‌ள் த‌விர்த்து விக்ர‌மாதித்ய‌ன் ந‌ம்பியின் ஒரு க‌விதை, ஒரு க‌விஞ‌ன், ஒரு உல‌க‌ம் க‌ட்டுரையும் அத‌ற்கான‌ ராஜ‌ மார்த்தாண்ட‌ன், பொதிகைச் சித்த‌ரின் எதிர்வினைக‌ளும் ந‌வீன‌ க‌விதையுல‌கு குறித்தான் முக்கியமான‌ உரையாட‌லுக்கான‌ தொட‌க்க‌ப் புள்ளியாக‌ அமைகின்ற‌ன‌. இது போன்ற‌ க‌விதை குறித்தான‌ உரையாட‌லும், விவாத‌மும் தொட‌ர்ச்சியாக‌ மேற்கொள்ள‌ப்பட‌ வேண்டும். இது த‌மிழ்க் க‌விதையின் அடுத்த‌ க‌ட்ட‌ ந‌க‌ர்வுக்கு முக்கிய கார‌ணியாக‌ அமையும்.

ஓராண்டில் க‌விதை சார்ந்த‌ இய‌ங்குத‌லில் உயிர் எழுத்து அழுத்த‌மாக‌வே த‌ட‌ம் ப‌தித்திருக்கிற‌து. தொட‌ர்ந்து வ‌லிமையுட‌ன் இய‌ங்கும் என்ற‌ ந‌ம்பிக்கை எழுவ‌தும் இய‌ல்பாகிற‌து.


நன்றி: உயிர் எழுத்து-ஜூலை2008

Jul 5, 2008

கவிஞர் சுகுமாரன்

தமிழகத்தில் கவிதைகள் வாசிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை என்னவாயிருக்கும்? எந்தப் பாகுபாடும் வேண்டாம். தினப்பத்திரிக்கையின் பெட்டிக்குள் வரும் மூன்று வரிகளில் தொடங்கி, நான் உச்சகட்டம் என்று கொண்டாடும் நவீன கவிதைகள் வரை. தமிழில் எழுதப்படிக்கத் தெரிந்த எவரும் முயன்று பார்க்கும் வடிவம் கவிதையாக இருக்கிறது.

எனக்கு கவிதை மீது எப்படி ஈடுபாடு வந்தது என்று நண்பர் ஒருவர் கேட்டார். இந்த வினா பொது இடத்தில் எந்த முக்கியத்துவமும் அற்றது. ஆனால் பதிவு செய்வதால் எந்த இழப்பும் வரப்போவதில்லை. எம்.டெக் பிராஜக்ட் விஷயமாக சென்னை வந்திருந்த போது சனி,ஞாயிறுகளில் அதுவரை நான் எழுதி வைத்திருந்தவற்றை கவிதைகள் என்ற நினைப்பில் தூக்கிக் கொண்டு யாரையாவது பார்க்கப் போவது என்பதை ஒரு பணியாக வைத்திருந்தேன்.

அறிவுமதி,பா.விஜய்,விவேகா,சினேகன் என்ற திரைத்துறை சார்ந்த பிரபலங்கள் இருந்த பட்டியல் அது. மயிலாப்பூரில் குளம் அருகில் அலைந்து கொண்டிருந்த போது, தமிழச்சியின்(அப்பொழுது தங்கபாண்டியன் என்று அவர் எழுதவில்லை) "எஞ்சோட்டுப் பெண்" மதிப்புரை விழாவில் மனுஷ்ய புத்திரன் அவர்களை சந்தித்தேன். அடுத்த வாரம் வீட்டிற்கு வருவதாக முகவரி வாங்கிக் கொண்டேன். அடுத்த ஞாயிறன்று அவர் இல்லத்திற்கு சென்ற போது அவர் பொதுவாக விசாரித்துவிட்டு என்ன கவிதைகள் படித்திருக்கிறீர்கள் என்றார். சிற்பியின் "சர்ப்பயாகம்", "கனவுகள்+கற்பனைகள்=காகிதங்கள்", "இந்தப்பூக்கள் விற்பனைக்கல்ல" என்று பெருமையாகச் சொன்னேன்.

எந்த எதிர்வினையுமின்றி எனக்கு மூன்று கவிதைப் புத்தகங்களைக் கொடுத்து வாசிக்கச் சொன்னார். "நவீன தமிழ்க் கவிதை அறிமுகம்","பசுவய்யாவின் 107 கவிதைகள்" மற்றும் சுகுமாரனின் "கோடைகாலக் குறிப்புகள்".

நவீன தமிழ்க் கவிதை அறிமுகம் புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு கவிதையும் ஏதாவது விதத்தில் தாக்கத்தை உண்டாக்குவதாக இருந்தன. அந்தக் கவிதைகளின் வரிகளை என்னால் வரி பிசகாமல் சொல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. சுகுமாரனின் "சாகத்தவறிய மறுநாள்" கவிதையை வாசித்த போது உருவான பதட்டத்தையும், துக்கத்தையும், வெற்றிடத்தையும் இன்னும் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்குப் பிறகும் துல்லியமாக நினைவு கூற முடியும்.

அதே இரவில் கோடைகாலக் குறிப்புகளை வாசித்து முடிக்க முடிந்தது. இதுவரை நான் எழுதியவைகளை நிராகரிக்க வேண்டியதன் அவசியமும், நான் பயணிக்க வேண்டிய தொலைவும் தென்பட்ட இரவு அது.

"கண்ணாடியில் நகரும் வெயில்" முன்னுரையில் என் கவிதைக்கான தடத்தை பதித்து வைத்திருப்பவர்களாக சுகுமாரன், மனுஷ்ய புத்திரன், ஆத்மாநாமை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.
_____

சுகுமாரனின் கவிதைகள் ஒரு மையத்தை வைத்து சுழல்வதாக இருக்கின்றன. அவை கவித்துவத்துவத்துக்காக எந்த பாசாங்கும் இல்லாதவை. மொழியமைப்பில் சுகுமாரன் செய்து பார்த்திருக்கும் பரிசோதனை முயற்சிகளும் அதில் அடைந்திருக்கும் வெற்றியும் அவருக்குப் பின் வந்த பல கவிஞர்களை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பாதித்திருக்கிறது.

ஒரே சொல்லை திரும்ப திரும்ப வெவ்வேறு வடிவமைப்பில் பதிவு செய்து தன் கவிதைக்கான பொருளை அழுந்தச் சொல்லும் சுகுமாரனின் தனித்த வடிவம் கவிதையில் நெகிழ்ந்து இருக்கக் கூடிய இசைத்தன்மையை உண்டாக்குவதை கவனிக்க முடியும். இறுக்கமான கவிதைகளை உடைப்பதில் வெற்றியடைந்த தமிழ்க் கவிஞர்களில் சுகுமாரன் முக்கியமானவர்.

கவிதைகளில் அவர் தொட்டு பார்த்திருக்கும் தளங்களும், கையாண்டிருக்கும் படிமங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. "யூக்கலிப்டஸ் மரங்களுக்குப் பின்னால் அறுபட்ட தலை" என சூரியனை குறிப்பிடுவது மிகச் சிறந்த உதாரணம்.

கிட்டத்தட்ட முப்பதாண்டுகளாக(சிறு இடைவெளிகள் தவிர்த்து)தமிழ் இலக்கிய வெளியில் கவிதை, கட்டுரை என்ற தளங்களில் சுகுமாரன் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறார்.

நீண்டகாலமாக இயங்கிவரும் படைப்பாளியின் படைப்புகளில் இயல்பாக இருக்கக் கூடிய மாற்றத்தை இவரது கவிதைகளில் புரிந்து கொள்ள முடியும். வன்முறை, சுயம் சார்ந்த துக்கம், தவிப்பு, கோபம் போன்றவற்றால் ஆகியிருந்த சுகுமாரனின் தொடக்க கால கவிதைகள் இன்று அடைந்திருக்கும் கனிவான தன்மை வரைக்கும் தான் பயணம் செய்த தடத்தில் தொடர்ந்து தன்னை உருமாற்றி வந்திருக்கின்றன.

இது கவிதையின் பயணமாக இல்லாமல் படைப்பாளியின் வயது,ஆளுமை சார்ந்த பயணமாகவும் இருக்கிறது. பூமியை வாசிக்கும் சிறுமி தொகுப்பினை முழுமையாக வாசிக்கும் வாசகனால் இந்த இடைவெளியில் பயணம் செய்ய முடியும்.
__

சுகுமாரன் அவர்களை முதன் முதலில் சந்தித்தது ஊட்டி நித்யா கவிதையரங்கில். அதற்கு முன்னதாக தொலைபேசியிலும், மின்னஞ்சலிலும் எனது கவிதைகள் குறித்தான அவரது வெளிப்படையான விமர்சனங்கள் எனக்கு மிக முக்கியமானவை. நித்யா கவிதையரங்கில் எனது சில கவிதைகள் கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகின. அரங்கிற்கு வெளியே சுகுமாரன் ஒரு சிகரெட்டை உறிஞ்சியவாறே எனது கருத்தைக் கேட்டார். "இருபத்தாறு வயதிலேயே விமர்சனம் வரக்கூடாது என்று நினைத்தால் நான் எத்தனை நாளானாலும் கவிஞனாக‌ முடியாது" என்றேன். அது கொஞ்சம் நானாகவே ஆறுதல் படுத்திக் கொள்வதற்கான வார்த்தைகள். அப்பொழுது எனது கவிதைகள் பற்றி சுகுமாரன் முன் வைத்த கருத்துக்கள் மிக ஆழமானவை. அவற்றை நித்யா கவிதை அரங்கு பற்றிய பதிவுகளில் பதிவு செய்கிறேன்.
___

சுகுமாரனின் "பூமியை வாசிக்கும் சிறுமி"க்கு "சிற்பி" விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்.
---

சுகுமாரன் கவிதைகள்:http://pesalaam.blogspot.com/2008/05/blog-post_11.html
http://www.andhimazhai.com/news/viewmore.php?id=3176